เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track วัดมุงเมือง (เชียงแสน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track ท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลแม่พริก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

art_track แก่งผาได

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงยาย ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงรา

art_track พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์

191 หมู่ 1 ถ.แม่จัน-เชียงแสน ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

art_track หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯเชียงราย หรือ หอนาฬิกาพุทธศิลป์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย053-717433 สำนักง


นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
art_track การเตรียมรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/63
จังหวัดเชียงราย ขอแจ้ง เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภาวะน้ำแล้ง ประจำปี 2562/63 ตามหนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0602/ว 12 ลงวันที่ 29 มหราคม 2563  หากประสงค์ขอรับสนับสนุนความช่วยเหลือน้ำเพื่อการบริอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรไม้ผลยืนต้น สามารถแจ้งประสานตรงเพื่อขอรับการช่วยเหลือบ
art_track ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด
  ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด "60 วันปลอดการเผา ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย"ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 21 เมษายน 2563
art_track ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
                                จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
art_track ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดพระธาตุดอยตุง ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ติดตามราย
art_track การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน สืบเนื่องจากในฤดูแล้งของทุกปี ในเขตจังหวัดเชียงรายประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดกลุ่มควันลอยปกคลุมในพื้นที่ และเกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการคมนาคมขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้อง
art_track เทศกาลดอกเสี้ยวบาน ภูชี้ฟ้า ประจำปี 2563
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ภูชี้ฟ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า หมู่ที่ 24 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายบุญชัย ชาญชัยพิทักษ์สิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มฟ้าไทย ภูชี้ฟ้า โทรศัพท์ 096 - 7822489
art_track งานเทศกาล Hoa Ban ในปี 2020 ณ จังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม
จังหวัดเดียนเบียน สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ว่ากำหนดจัดเทศกาล Hoa Ban ในปี 2020 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2020 ณ จังหวัดเดียนเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม แสดงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของจังหวัดเดียนเบียน ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ได้รับรู้ สามารถสอบถามรายละเ
art_track ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ระยะที่ 2 Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ในพื้นที่ไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ ระยะที่ 2 "Thailand 7 MICE Magnificent Themes 2019"  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมไมซ์ ในเมืองไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศ
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน

อำเภอเมืองเชียงราย  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน"วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 จุด start ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสออกกำลังกายให้ประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกาย2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและตระหนักช่วยกันป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่า3. นำเงินรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อสมทบกองทุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายระยะทางในก

art_track ปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1
อำเภอเวียงชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การสมัคร    สมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย (สำนักงานอำเภอ ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 4 - 2
art_track เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ Thoeng Healthy Run 2020
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอเทิง (พชอ.) และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเทิง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน –วิ่งเพื่อสุขภาพ “Thoeng Healthy Run 2020” วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย เริ่มรับสมัครตั้
art_track เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ
เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ" ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ
art_track Botanic Trail Run 2020 ตอน Love Trail Duo Challenge
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่ง Botanic Trail Run 2020 ตอน Love Trail Duo Challenge ระยะทาง 5 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 14-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-28 ก.พ.63 วิ่งเป็นคู่ วิ
art_track เดิน วิ่ง การกุศล : Honglee Walk & RUN
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปภัมภ์) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 80 ปี เดิน – วิ่ง การกุศล : Honglee Walk & RUN ในวันเสาร์ที่28 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 น. ณ หาดเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ณ. เส้นทางรร.อนุบาลฮ่องลี่ เลียบหาดพัท
art_track กิจกรรมม้าลายชวนวิ่ง ปลอดบุหรี่
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมม้าลายชวนวิ่ง ปลอดบุหรี่" ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สมัครร่วมวิ่งฟรี  จำหน่ายเสื้อตัวละ199 สนใจสั่งจองเสื้อได้ที่ line : bimyoo ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม
art_track กิจกรรม 4 ประสาน ปั่นฮฮมบุญ
  ธนาคารออมสินภาค ๙ ขอเชิญชวนนักปั่นและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรม “๔ ประสาน ปั่นฮอมบุญ” กิจกรรมปั่นจักรยานและทอดผ้าป่าสามัคคี โครงการสร้างห้องพักผู้ปฎิบัติธรรม ในวันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงรายโดยใช้เส้นทางการปั่นเริ่มที่
art_track วิ่ง ปั่น 2002 ปีสืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง
    จังหวัดเชียงรายเชิญชวนนักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2002 ปี พระธาตุเจ้าดอยตุง พระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประชาสัมพันธ์งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง(2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ) ในวันเ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
เริ่ม 1 มี.ค 63 ตารางการเดินรถบัสจากสนามบิน - สถานีขนส่งแห่งที่ 2
( Update วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 14:36:04 นาที )
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครเชียงราย เรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีถนนคนม่วน
( Update วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:06:52 นาที )
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
( Update วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:00:58 นาที )
กรณีพนักงานร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ได้รับเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
( Update วันที่ 28 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 09:44:17 นาที )
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งหยุดเรียนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า และเชื้อไวรัส COVID-19
( Update วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 22:34:46 นาที )
เชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ทนความร้อน และถูกทำลายได้ด้วยวิธีการประกอบอาหารที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส
( Update วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:40:02 นาที )
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
( Update วันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:04:33 นาที )