เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย อ. พาน จ. เ

art_track พุทธสถานพระเจ้ากือนา

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงช

art_track หนองบัวหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

art_track ดอยดัง..นางแล

องค์การบริหารส่วนตำบลนางแล 476 ม.12 บ้านขัวแตะ ต.นางแล อ.เ

art_track พิพิธภัณฑ์ขุนส่า

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนส่า ตั้งอยู่หมู่บ้านเทอดไทย หมู่ 1 ตำบลเทอด

art_track บ้านหล่อชา

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หรือ พีดีเอ เชียงราย ถ.ธนาลัย ต.เว


นายบุญเชิด ลีลาคุณากร

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม)   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://mots.thaijobjob.com   - หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว ให้ผู้ที่มีรายชื่อเตรียมจัดทำเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ชุด แยกใส่ซองละชุด ประกอบด้วย ใบสมัครพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่าย 1*1.5 นิ้ว สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาปชช/ สำเนาทะเบีย

art_track ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น Chiang Rai Ultimate Taste
โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้มีใจรักในการทำอาหาร จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทำอาหารพื้นถิ่น “Chiang Rai Ultimate Taste” ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภ
art_track ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ ในตำแหน่งต่างๆ ได้แก่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ    เพื่อปฏิบัติง
art_track ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนออนไลน์
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนออนไลน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของจังหวัดเชียงราย &nb
art_track ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดเชียงราย
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดเชียงราย  สามารถคลิ๊ก เข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่    https://www.moicovid.com/chiangrai/ จะมีข้อมูลต่างๆ 1.ประกาศจังหวัด 2.มาตราการการเข้าออกจังหวัด 3.ข้อมูลสถานการณ์ 4.ช่องทางติดต่อ 5.ข่าวการดำเนินการของจังหวัด  สำหรับข
art_track ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
กรมการท่องเที่ยว   ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “สัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว"ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) ผ่านระบบ zo
art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 7/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 7/2563 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้  1. การจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ
art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 6/2564 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้  - งดการออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก
art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 5/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 5 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้   มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นท
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง

วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง          จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวน นักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2003 ปี พระธาตุดอยตุง พระบรมสารีริกธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  1. กำหนดการจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 -ปล่อยตัวนักวิ่งเทรล เวลา 07.00 น -ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เวลา 07.30 น 2. กิจกรรมในงาน 2.1 ปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กม.( เส้นทาง ถนนดอยตุงสายใหม่ ) 2.2 วิ่งเทรล ระยะทาง 12 กม

art_track รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
    การสอบคัดเลือก  - ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  - เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรม MS word,MS excel, MS PowerPoint และ
art_track รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ด้วยกรมพลศึกษา มอบอำนาจให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักง
art_track คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020"
มูลนิธิพระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินโท) ร่วมกับ อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมศิษย์วัดป่างิ้ว  และโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020" ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานที่ว่าการอำเภ
art_track ขอเชิญเข้าร่วมและชมการแข่งขันมากกว่า 14 ชนิดกีฬา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมและชมการแข่งขันมากกว่า 14 ชนิดกีฬา " การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 "  ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.ถึง 11 ต.ค.63 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 ก.ย.63 ....สามารถดาวโหลด
art_track โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย
  ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (16th THAILAND  PRIME  MINISTER  CUP  2020) รอบคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 &ndas
art_track Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน
อำเภอเมืองเชียงราย  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน"วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 จุด start ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสออกกำลังกายให้ประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกาย2. เพื่อเป็นก
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย