เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track วัดพระธาตุจอมจันทร์

วัดจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

art_track อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยก้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ยา ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

art_track ท่าเรือบั๊ก

ชมรมท่องเที่ยวเชียงของ

art_track พระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

art_track ทัวร์เกวียน ฟาร์ม คุ้มเจ้าเมือง ที่สามเหลี่ยมทองคำ

กลุ่มเกษตรเลี้ยงวัวเทียมเกวียน บ้านสบรวก,สามเหลี่ยมทองคำ อำเ

art_track วัดเวียงคำกาขาว

พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงร


ประมวลภาพกิจกรรม

นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

  ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดไฟป่าในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย

art_track คำสั่งระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และเชียงราย - พะเยา
ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  จังหวัดเชียงรายได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ระงับการใช้เส้นทางรอยต่อระหว่างเขตจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ จำนวน 3 เส้นทาง และรอบต่อจังหวัดเชียงราย - พะเยา จำนวน 4 เส้นทาง รวมทั้งสิ้น 7 เส้นทาง เป็นการชั่วคราว ตั้
art_track ประกาศฯ มาตราการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด
มาตรการการตั้งด่านตรวจการเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย -ห้ามบุคคลที่ไม่แจ้งพื้นที่ชัดเจน เข้าจังหวัด-ห้ามบุคคลที่ไม่สวมใส่หน้ากาก เข้าจังหวัด-ห้ามผู้ปฏิเสธการคัดกรอง เข้าจังหวัดและข้อห้ามอื่น ตามประกาศ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นไป
art_track คำสั่งฯ มาตราการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ บ้านปางผักฮี้ (บ้านสาขา) หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ฉบับที่ 5/2563 ปิดบ้านปางผักฮี้ (บ้านสาขา) หมู่ที่ 12 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 เมษายน 2563 โดยปิดซอยต่างๆ ให้มีทางเข้าออกหมู่บ้านเพียง 1 ช่องทาง  -ห้ามผู้ใดออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 21.00 - 0
art_track คำสั่งฯ ขยายระยะเวลามาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่4/2563 มีคำสั่งขยายระยะเวลาในการดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไปถึงจนวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามประกาศคำสั่งฉบับ 1/2563 ที่ระบุว่า 1. ปิดสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง 2. ปิดสถ
art_track ประกาศฯ ให้งดบริการบางประเภทของสำนักงานขนส่งจังหวัด/ สาขา เป็นการชั่วคราว
ให้งดการให้บริการบางประเภทของสำนักงานขนส่งจังหวัด/ สาขา  ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 โดยงดให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย และสาขาอำเภอเทิง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอพาน ดังนี้1. งดการอบรมและทดสอบสำหรับการขอใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถใหม่ทุกชน
art_track แจ้งปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงา
แจ้งปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ
art_track ประกาศฯ งดการบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เป็นการชั่วคราว
ประกาศฯ งดการบริการบางประเภทของสำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 ยกเว้นแต่ธุรกรรมประเภทที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่ 1. การไถ่ถอนจากการขายฝากที่ดิน ขยายเวลาไถ่ถอนจากขายฝาก กรณีจะครบกำหนดเวลาไถ่จากขายฝาก 2. การอา
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย

  ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (16th THAILAND  PRIME  MINISTER  CUP  2020) รอบคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 – 3 พฤษภาคม 2563  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (สนาม 2,3)  เพื่อหาทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับเขตภาคเหนือตอนบน และระดับ

art_track Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน
อำเภอเมืองเชียงราย  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน"วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 จุด start ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสออกกำลังกายให้ประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกาย2. เพื่อเป็นก
art_track ปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1
อำเภอเวียงชัย ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ กินลม ชมวิว รอบหนองหลวง ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ สวนสาธารณะหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย การสมัคร    สมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย (สำนักงานอำเภอ ชั้น 2) ตั้งแต่วันที่ 4 - 2
art_track เดิน วิ่งเพื่อสุขภาพ Thoeng Healthy Run 2020
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่อำเภอเทิง (พชอ.) และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเทิง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เดิน –วิ่งเพื่อสุขภาพ “Thoeng Healthy Run 2020” วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. ณ สนามฟุตบอล โรงพยาบาลเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย เริ่มรับสมัครตั้
art_track เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ
เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ "14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ" ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 กุมภาพันธ
art_track Botanic Trail Run 2020 ตอน Love Trail Duo Challenge
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่ง Botanic Trail Run 2020 ตอน Love Trail Duo Challenge ระยะทาง 5 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 14-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-28 ก.พ.63 วิ่งเป็นคู่ วิ
art_track เดิน วิ่ง การกุศล : Honglee Walk & RUN
โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปภัมภ์) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้งโรงเรียน ครบ 80 ปี เดิน – วิ่ง การกุศล : Honglee Walk & RUN ในวันเสาร์ที่28 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 น. ณ หาดเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ณ. เส้นทางรร.อนุบาลฮ่องลี่ เลียบหาดพัท
art_track กิจกรรมม้าลายชวนวิ่ง ปลอดบุหรี่
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมม้าลายชวนวิ่ง ปลอดบุหรี่" ในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย สมัครร่วมวิ่งฟรี  จำหน่ายเสื้อตัวละ199 สนใจสั่งจองเสื้อได้ที่ line : bimyoo ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
ตร.สภ.เชียงแสนควบคุม เมาขับ 3 ราย ฝ่าฝืนเคอร์ฟิวแถมแหกจุดตรวจ
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 16:59:50 นาที )
เริ่มแล้ว!! ล็อคดาวน์วันแรกเชียงราย ด่านปูแกงเป็นด่านหลักคัดกรองเข้าเชียงราย 24 ชั่วโมง
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 15:33:56 นาที )
ปิดถนนเข้าเชียงรายสายรอง เหลือแต่สายหลักเข้ม24ชั่วโมงป้องกันโควิด19
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 15:24:51 นาที )
เรียนฟรีมาอีกแล้วจ้าาา!! คราวนี้มาสายอาชีพบ้าง จัดมาเน้น ๆ 15 อาชีพสำคัญ สู้วิกฤตโควิด
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 14:54:49 นาที )
เชียงรายตั้งเป้าผู้ป่วยโควิดเป็นศูนย์ คาดวันนี้ส่งกลับบ้านอีก 3 ราย
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 11:47:49 นาที )
เชียงราย-ชาวบ้านทุ่งยาวสุดทน ร้องเรียนสื่อ พบนายทุนขุดทรายแม่น้ำลาวไปขาย แด
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 11:30:44 นาที )
นอภ.แม่สรวย ร่วมพบปะส่วนราชการ อ.ฝาง เตรียมปิดเส้นทางสัญจรทางหลวงหมายเลข 109 ระหว่าง เชียงราย-เชียงใหม่
( Update วันที่ 09 เมษายน 2020 เวลา 10:53:33 นาที )