เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่
[ Random Image ]

art_track หาดเชียงราย(พัทยาน้อย )

องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track ศูนย์ภาษาวัฒนธรรมจีนสิรินธร

มหาวิทยาละยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

art_track จุดชมวิวห้วยทรายมานและบ้านทุ่งซาง

วนอุทยานห้วยทรายมาน ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงข

art_track วนอุทยานสันผาพญาไพร

วนอุทยานสันผาพญาไพร ต.เทอดไทย อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย

art_track พระเจ้าอินทร์สาน

วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชีย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือนักฟุตบอลทีมหมูป่า

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือนักฟุตบอลและโค้ช จำนวน 13 คน ที่ถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน

ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และได้ประสานเครือข่าย CBT บ้านสันทางหลวง ให้บริการนวดตอกเส้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและญาติ

จพล.ร่วมแรงร่วมใจดูแลสุขอนามัยให้ จนท.ช่วยเหลือ 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การค้นหานักฟุตบอลและโค้ช จำนวน 13 คน ที่พลัดหลงในถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน

กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

สติ๊กเกอร์ไลน์ น้องกอดอุ่น

ประมวลภาพกิจกรรม

นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
"บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย"?

  ระบบเริ่มเปิดให้สมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขัน กิจกรรมถ่ายทอดเรื่องราว Storytelling แล้วจ้า แข่งขันในหัวข้อ "บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย" ชิงของรางวัลอาทิ Macbook Pro กล้อง Nikon กล้อง Fujifilm พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท ระยะเวลาการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน2 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 สมัครและติดตามการประกวดกันได้ที่นี่เลยhttp://award.thailandtourismdirectory.go.th/homeมาแข่งขันกันเยอะๆนะคะ 

art_track 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดาริ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ “พออยู่ พอกิน” ด้วยพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ จึงก่อให้เกิดโครงการ อันเนื่องมาจากพ
art_track การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจ Cluster อารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขตพัฒนาการ
art_track การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism)จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
art_track โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย สุขาสุขใจ
รายละเอียดกติกาการขอรับห้องน้ำชุมชนมี 6 ข้อ ดังนี้ .1. ชุมชนต้องมีพื้นที่ขนาด 5 เมตร X 10 เมตร สำหรับก่อสร้างห้องน้ำ2. ชุมชนที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 500 – 1,000 คนต่อสัปดาห์3. มีศักยภาพในการดูแล โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการห้องน้ำชุมชนอย่
art_track ขอเชิญร่วมงานเทศกาลดอกเสี้ยวบานบนภูชี้ฟ้า ประจำปี 2561
ขอเชิญร่วม "งานเทศกาลดอกเสี้ยวบาน บนภูชี้ฟ้า" ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานกิจกรรมบ้านร่มฟ้าไทยภูชี้ฟ้า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปให้เพิ่มขึ้น ปลูกฝังจิตสำนึกของประช
art_track ขอเชิญชวนร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561 ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2561ในวันที่ 28 ก.พ.61-1 มี.ค.61 พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโบราณสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา สร้างมาแต่โบราณกาล และเป็นหลักฐานแรกที่พระพุทธศาสนา เข้ามาประดิษฐานในล้านนา ตามประวัติตำนานได้กล่าวไว้ว่า พระมหาก
art_track การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง (โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา)
ติดตาม การท่องเที่ยว 10 เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ สัมผัสอารยธรรมล้านนา ตามรอยเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพ ในโครงการตามแนวพระราชดำริฯและโครงการหลวง(โครงการพัฒนาท่องเที่ยวสีเขียวแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการพระราชดำริในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา) ได้ที่ https://www.facebook.com/pe
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย

ตารางคะแนนการแข่งขันวันแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง และอายุไม่เกิน16ปี 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย  

art_track โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก (ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย)
โปรแกรมการแข่งขันรอบแรก#ฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 14 รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 รุ่นประชาชนหญิง 14th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018 ณ จังหวัดเชียงราย#เจ้าภาพจัดการแข่งขัน: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย  
art_track ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561
กรมพลศึกษา ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญร่วมพิธีเปิด การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน (PM CUP) (14 THAILAND PRIME MINISTER CUP 2018) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตบอล 3 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจัง
art_track กิจกรรมการปั่นจักรยาน Hug Chiangrai Bike Adventure in The City
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยาน จังหวัดเชียงราย จะได้จัดกิจกรรม ปั่นท่องเที่ยวเมืองเชียงราย Hug Chiangrai Bike Adventure in the City โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริม การออกกำลังกายด้วยการปั่นจั
art_track ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยาน คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์
 จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหาช่วง Low Season โดยมีวัตถุประสงค์                                &n
art_track โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชาย และประชาชนหญิง (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย)
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2561 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี, ประชาชนชาย และประชาชนหญิง (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย) ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
art_track ขอเชิญร่วมในงานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship
ขอเชิญร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสัมพันธ์ อันดีงาม ด้วยการวิ่งจากฝั่งไทย ข้ามสะพานไป สปป.ลาว ในงานวิ่ง ณ เชียงของ ๒ ฝั่งโขง Mini-Half Marathon Run for Friendship ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chiangkhongrun.com/  
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดงาน
( Update วันที่ 20 กรกฎาคม 2018 เวลา 22:38:26 นาที )
จังหวัดเชียงรายได้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
( Update วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 16:14:45 นาที )
เดินหน้าประเทศไทย ยิงสดคุยครบทุกคน กับ 13 หมูป่า หลังออกจากโรงพยาบาล วันนี้ 18 น.เป็นต้นไป
( Update วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 14:48:15 นาที )
กปภ.สาขาเชียงรายแจ้งปิดน้ำซ่อมท่อแตกกรณีฉุกเฉินบริเวณบ้านต้นลุง ซอย 4 ต.บ้านดู่ 18 กรกฎาคม 2561
( Update วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 11:20:59 นาที )
ประกาศดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
( Update วันที่ 18 กรกฎาคม 2018 เวลา 01:13:32 นาที )
สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 23 ขอเชิญชวน มาเรียนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิมาตรฐานระดับสากล
( Update วันที่ 17 กรกฎาคม 2018 เวลา 15:43:19 นาที )
ตำรวจสนธิกำลัง สกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ พร้อมยาบ้ากว่า 7 ล้านเม็ด ไอ๊ซ์กว่า 200 กิโลกรัม
( Update วันที่ 15 กรกฎาคม 2018 เวลา 02:34:50 นาที )