เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาน ฐานะโร

วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

art_track วัดอาทิต้นแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

art_track หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ หมู่ 1. บ้านสบรวก ต. เวียง อ. เ

art_track วัดเชตวัน(วัดกาเผือก)

วัดเชตวัน ตั้งอยู่มุมสี่แยก ติดกับ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๕

art_track พระเจ้าอินทร์สาน

วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชีย

art_track ถ้ำ (อ.เวียงแก่น)

ถ้ำ (อ.เวียงแก่น) ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จัง

แอปพลิเคชันหมอชนะ

ระบบลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานในพื้นที่สาธารณะของประชาชน www.ไทยชนะ.com

มาตราการปฎิบัติต่อผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดเชียงราย

ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย บ้านห้วยทรายขาว บ้านร่องบอน บ้านโป่งแดง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การแถลงข่าว กำหนดจัดงาน 2002 ปี สืบมาหกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง

กิจกรรมวิ่งปั่น 2002 ปี สืบสานสู่ลาน พระธาตุดอยตุง เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปีพระธาตุดอยตุง

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมและประชุมอิ้วเมี่ยนโลก”

ร่วมเปิดงานไทยเที่ยวไทยไปเที่ยวสวนนงนุช ฟรี 1 เดือนประมวลภาพกิจกรรม

นายบุญเชิด ลีลาคุณากร

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว   ขอเชิญ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม “สัมมนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว"ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Seminar Online) ผ่านระบบ zoom   ในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.   กำหนดการสัมมนา : เวลา 10.00-10.30 น. -กล่าวรายงานโดย อธิบดีกรมการท่องเที่ยว -พิธีเปิดงาน โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่

art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 7/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 7/2563 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 3/2564 และกำหนดจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ เพื่อคัดกรองคนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้  1. การจัดตั้งจุดตรวจ / ด่านตรวจ
art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 6/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 6/2564 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 2/2564 และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดังนี้  - งดการออกใบอนุญาต การจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก
art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 5/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายออกคำสั่ง ฉบับที่ 5 ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่ 1/2564 และที่ 4/2564 และกำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงรายดังนี้   มาตรการสำหรับผู้เดินทางมาจากพื้นท
art_track การติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์
การติดต่อขออนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ขออนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก OR CODE หรือ http://1ab.in/LsE สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ โทรศัพท์ 053-204602
art_track ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 3/2564 เรื่องจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจเพื่อคัดกรอง คนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 3/ 2564 เรื่องจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจเพื่อคัดกรอง คนเดินทางข้ามจังหวัด ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2564
art_track ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48 เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 48 เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนจำนวนมาก มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 โทร. 053-177337
art_track คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ออกคำสั่ง ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (5 ม.ค. 64) จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคอาจสั่งให้ผู้เดิ
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง

วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง          จังหวัดเชียงราย ขอเชิญชวน นักวิ่ง นักปั่น สายบุญ ร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 2003 ปี พระธาตุดอยตุง พระบรมสารีริกธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  1. กำหนดการจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 -ปล่อยตัวนักวิ่งเทรล เวลา 07.00 น -ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เวลา 07.30 น 2. กิจกรรมในงาน 2.1 ปั่นจักรยาน ระยะทาง 23 กม.( เส้นทาง ถนนดอยตุงสายใหม่ ) 2.2 วิ่งเทรล ระยะทาง 12 กม

art_track รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
    การสอบคัดเลือก  - ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย   บ้านร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  - เวลา 09.00 น. – 12.00 น. สอบภาคปฏิบัติ การใช้โปรแกรม MS word,MS excel, MS PowerPoint และ
art_track รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ด้วยกรมพลศึกษา มอบอำนาจให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษา ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักง
art_track คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020"
มูลนิธิพระสุนทรปริยัติวิกรม (ทรัพย์ นรินโท) ร่วมกับ อำเภอเวียงป่าเป้า ชมรมศิษย์วัดป่างิ้ว  และโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คน 1000 ดี เดิน วิ่ง ปั่น ปันใจให้โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า "Wiang pa pao Run For Hospital 2020" ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ลานที่ว่าการอำเภ
art_track ขอเชิญเข้าร่วมและชมการแข่งขันมากกว่า 14 ชนิดกีฬา
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมและชมการแข่งขันมากกว่า 14 ชนิดกีฬา " การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 "  ระหว่างวันที่ 28 ก.ย.ถึง 11 ต.ค.63 ณ สนามกีฬากลาง จ.เชียงราย  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 22 ก.ย.63 ....สามารถดาวโหลด
art_track โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (16th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเชียงราย
  ด้วยจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดดำเนินโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563 (16th THAILAND  PRIME  MINISTER  CUP  2020) รอบคัดเลือกทีมตัวแทนระดับจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2563 &ndas
art_track Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน
อำเภอเมืองเชียงราย  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "Mueang Chiangrai วิ่งสู้ไฟ ไร้หมอกควัน"วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 จุด start ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายวัตถุประสงค์1. เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสออกกำลังกายให้ประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกาย2. เพื่อเป็นก
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย