เพื่อความสวยงามของการแสดงผลแนะนำให้ใช้ Browser Google chrome ดาวน์โหลดที่นี่

art_track สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว

สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียง

art_track บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเว

art_track เวียงหนองล่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลโยนก ต.โยนก อ.เชียงแสน จงเชียงราย

art_track โฮงหลวงแสงแก้ว

พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว วัดพระแก้วพระอารามหลวง ถนนไตรรัตน์

art_track บ้านหาดบ้าย

บ้านหาดบ้าย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

art_track วัดถ้ำผาจม

วัดถ้ำผาจม ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย

พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ในวาระครบรอบ 24 ปีแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ แม่ฟ้าหลวง

โครงการปลูกไม้ประจำถิ่น “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด” จังหวัดเชียงราย

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง และเปิดโครงการ Smart Living (อุตสาหกรรมบริการสุขภาพอัจฉริยะ)

เข้าร่วมสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนของเกาหลี(ชุงซ็องเหนือ)-ไทย(เชียงราย) ด้านสาธารณสุขและการแพทย์ การท่องเที่ยว วิทยาศาสต

โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2562นายเสริฐ ไชยยานันตา

ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย

ปฏิทินกิจกรรม จ.เชียงราย
ข่าว - กิจกรรม
นั่งรถรางแอ่วเมือง เส้นทางถนนวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญนั่งรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน สำหรับเส้นทางรถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน มี 12 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 และอาคารเทิดพระเกียรติฯ จุดที่ 3 วัดพระสิงห์ จุดที่ 4 วัดพระแก้ว จุดที่ 5 วัดดอยงำเมือง จุดที่ 6 วัดพระธาตุดอยจอมทอง จุดที่ 7 วัดมิ่งเมือง จุดที่ 8 หอนาฬิกาฯ จุดที่ 9 สวนตุงและโคมนครเชียงราย จุดที่ 10 บ้านแห่งความทรงจำ โอเวอร์บรุ๊ค จุดที่ 11 วัดศรีบุญเรือง และจุดที่ 12 วัดพระนอน  มีบริการ 2 รอบ

art_track นั่งรถรางแอ่วเมือง เส้นทางวิถีชีวิตชุมชน
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญนั่งรถรางแอ่วเมืองเชียงราย วิถีชุมชน นครเชียงราย นครแห่งความสุข สำหรับเส้นทางรถรางแอ่วเมืองเชียงราย วิถีชุมชน นครเชียงราย นครแห่งความสุข ให้บริการ 9 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน Downtown จุดที่ 2 วัดเชียงยืน จุดที่ 3 วัดเชตุพน จุดที่ 4 หอศิลป์ไตย
art_track แอ่วเจียงฮาย เหนือสุดในสยาม
แอ่วเจียงฮาย เหนือสุดในสยาม หนาวแล้ว...มาแอ่วเจียงฮายกันเต๊อะเจ้า มาสัมผัสอากาศหนาว ชิมอาหารอร่อยๆๆ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทรศัพท์ 053 - 744674-5 หรือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 052 - 029211  
art_track งานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดมิ่งเมือง ขอเชิญร่วมงานประเพณีการทำบุญตักบาตรเป็งปุ๊ด                     ในวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2562 ณ วัดมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กำหนดการ ดัง
art_track งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7
งานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 เทศบาลแม่สาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่ 7 "ชาติพันธุ์ยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรักษ์ภูมิปัญญา นำพารู้ทันเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 22.00 น. ณ ศูนย์วิจัย
art_track ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี 2563
หน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2563 สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลในแบบคำขอออนไลน์ ได้ที่ http://www.thailandtourismfund.go.th/ ให้ครบถ้วน พร้อมแนบรายละเอียดประกอบโครงการ/เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเสนอโครงกา
art_track เชิญแอ่วเหนือ เที่ยวธรรมชาติ ชมวิถีชุมชน 4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
หนาวนี้ เชิญแอ่วเหนือ เที่ยวธรรมชาติ ชมวิถีชุมชน4 จังหวัด ล้านนาตะวันออก เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลองมาท่องเที่ยวแบบใหม่ๆ ที่คุณจะสนุกไปกับการเยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่น่าค้นหาเกือบ 20 หมู่บ้านสัมผัสธรรมชาติที่ยังคงเดิม ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ท้องนา ป่า เขา วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่รอคุณอยู่หลีก
ข่าวสาร - กิจกรรมกีฬา
50th CH3 Charity Infinity Run วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย ณ จังหวัดเชียงราย

50th CH 3 Charity Infinity Run วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย  ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่ง 5 ภาค 5 จังหวัด ภายใต้ชื่องาน “50th CH3Charity Infinity Run วิ่งส่งต่อความรักไม่สิ้นสุด กระจายความสุขทั่วไทย” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจสุขภาพ พร้อมร่วมวิ่งกับเหล่านักแสดงจากช่อง 3รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และกาชาดจังหวัด นำทัพนั

art_track กิจกรรม เดิน วิ่ง PHAN LOVE RUN
กิจกรรม เดิน วิ่ง PHAN LOVE RUN วันอาทิตย์ที่ 26 เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563   ณ ศาลเจ้าจี้กง อ.พาน จ.เชียงรราย วัตถุประสงค์ 1.สมทบทุนสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์  อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุให้กับ ศูนย์พึ่งพาม่วงคำไม่ทิ้งกัน ตำบ
art_track เวียงเก่ามินิมาราธอน ครั้งที่ 2
เวียงเก่ามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 26 มกราคม 2563ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนเปิดรับสมัคร บุคคลทั่วไปhttps://forms.gle/hGYXUstyAEKz77p6Aตรวจสอบรายชื่อ  https://docs.google.com/…/1AfIoYRD2HFNbs6jg8PWeJRd-rG…/edit…เปิดรับสมัคร นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคร
art_track โอเวอร์บรุ๊ค มินิมาราธอน ครั้งที่2
งานวิ่งโอเวอร์บรุ๊ค มินิมาราธอน ครั้งที่2 "รักป่า..รักปอด" วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/Overbrook-Hospital-Minimarathon-2020-2055651531391761/ สอบถามเพิ่มเติม 053-711-366 ต่อ 8002 และ 4330-1  
art_track เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
"เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" วันอาทิตย์ 19 ม.ค. 2563ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม การรับสมัคร19 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2562 สมัครได้ที่1. สมัครออนไลน์และตรวจสอบสถานะ https://bit.ly/2J2QVUE 2. สมัครด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ค่าสมัคร- Funrun 5 Km. (400 บาท)
art_track เดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อ วท.ผู้สูงอายุ ต.เวียงเหนือ ครั้งที่ 2 (ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย)
เดิน - วิ่ง การกุศลเพื่อ วท.ผู้สูงอายุ ต.เวียงเหนือ ครั้งที่ 2(ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย) วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เปิดรับสมัคร1พฤศจิกายน 2562- 31 ธันวาคม 2562หรือจนกว่าจะเต็ม ค่าสมัคร 299.- บาท ทุกระยะ ประชาชนทั่วไป ร
art_track D.S.Run for Health 2020 ครั้งที่ 1
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ D.S.Run for Health 2020 ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2562สมัครได้ที่ https://sites.google.com/damrong.ac.th/damrongrun 
art_track โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา ในโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน โดยดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้หากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ในโครงการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการจัดทำป
art_track โครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน
จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอประชาสัมพันธ์การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา ในโครงการลานกีฬาและนันทนาการชุมชน โดยดำเนินการกรอกข้อมูล ตามแบบสำรวจที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้หากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์ในโครงการดังกล่าว ขอให้ดำเนินการจัดทำ
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด
!! อัพเดทท่องสารการเเที่ยวเชียงราย
โครงการ 100 เดียวเที่ยวไทย รอบ 2 มาแล้ว.. ส่งความสุขให้คนไทยฉลองปีใหม่เที่ยวไทยในราคา 100 เดียว เปิดลงทะเบียนซื้อของขวัญ 11-12 ธันวาคม 2562 นี้
( Update วันที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 00:53:03 นาที )
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำจิตอาสาฯ ร่วมพัฒนา
( Update วันที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 15:04:30 นาที )
เปิดเทศกาลแห่งความสุข! แอ่วดอยม่วนใจ เล่น ชม ช็อป ชิล สไตล์ Go Green ทั้งครอบครัวใน
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 17:21:54 นาที )
โครงการ Street Art King Bhumibol บริเวณกำแพงอาคารดาวน์ทาวน์ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชนนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 12:11:54 นาที )
ททท. ต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์แอร์เอเชียเส้นทางบินตรงจากเมืองหางโจว-ท่าอากาศยานนานาชาติ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
( Update วันที่ 02 ธันวาคม 2019 เวลา 10:23:22 นาที )
ขอเชิญเที่ยวงานบวงสรวงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย
( Update วันที่ 30 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:21:23 นาที )
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะเชียงราย จัดทําบริการเพื่อประชาชนด้วย QR code ศิลปะบนตู้ไปรษณีย์
( Update วันที่ 29 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:06:25 นาที )