การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เจียงฮายเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒธรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

รวมเทศกาลและงานในจังหวัดเชียงราย เดือนธันวาคม62 - มกราคม63
วันนี้แอดได้รวบรวมเทศกาลและงานในจังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนมกราคม 2563 มาให้เผื่อใครมีแพลนมาเที่ยวเชียงราย จะได้วางแผนเที่ยวให้ตรงกับช่วงวันและเวลาของงานกันค่ะ

โรงแรม / ที่พัก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ จองโรงแรม