การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เจียงฮายเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒธรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย

พระเจ้าสานด้วยไม้ไผ่ วัดหิรัญญาวาส @แม่สาย
ชมพระเจ้าสานองค์ใหญ่ ศูนย์รวมใจของชุมชน...บ้านเมืองแดงน้อย     วัดหิรัญญาวาส อุทยานเวฬุวัน อยู่ทีบ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ไปชมพระเจ้าสานปางมารวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระประธานในวิหาร สานด้วยไม้ไผ่ หน้าตักกว้าง 9.9 ศอก สูง 19 ศอก เป็นพระพุทธรูป ลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน ศิลปะแบบล้านนาที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ ใช้เวลาสร้าง 99 วัน ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด 39,000 ท่อน ชื่อว่า " พระสิงห์สานชนะมาร " เคลือบเงาดำด้วยยางของตันรัก และที่สำคัญ ไม้ไผ่ที่นำมาสานก็มีแหล่งที่มา น่าค้นหา จากการสอบถาม ทราบว่าพระครูหิรัญอาวาสวัตร เจ้าอาวาสวัดหิรัญญาวาส ท่านได้นำไม้ชนิดนี้มาจากประเทศพม่า ซึ่งเป็นไม้มงคล มีถิ่นกำเนิดอยู่บนเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า " ไม้มุง " เป็นไม้ในตระกูลไผ่ชนิดหนึ่ง ลักษณะเด่นคือเหนียว มอดไม่กิน เหมาะสำหรับมาสานเป็นพระพุทธรูป โดยในหนึ่งปี ชาวบ้านที่ดูแลไม้มุง จะให้ตัดไม้นี้ได้แค่ครั้งเดียว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เท่านั้น และทางพม่าเองก็จะมีการเสี่ยงทายเป็นผู้กำหนดว่าแต่ละปี วัดไหนที่ขอไป จะโชคดีเป็นผู้ได้สิทธิ์ตัดไม้ไผ่ชนิดนี้ ...เมื่อได้ไม้มุง จากประเทศพม่า มาจักรสานเป็นองค์พระ สล่าสานพระจะต้องปวารณาตน และจะกิน จะอยู่ จะนอน ในราชวัตรฉัตรธงรอบวิหารเท่านั้น และงดเว้นจากการทานเนื้อสัตว์ สมาทานศิล 8 นุ่งขาวห่มขาว ทำใจให้ผ่องใส่ตลอดระยะเวลาที่สานพระอยู่ ตลอดจนคนที่ร่วมเหลาตอก และช่วยสาน ก่อนลงมือทำจะต้องสมาทานเบญจศิล ศิล 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล และความบริสุทธิ์ขององค์พระ  ถือเป็นพระสานด้วยไม้ไผ่ ปางมารวิชัยองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากองค์พระสิงห์สานชนะมาร  วิหารก็สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งแต่ช่อฟ้า หลังคา ฝาวิหาร สานด้วยไม้ไผ่ ประดับลวดลายไม้คิ้ว ประดับด้วยซุ้มประตูไม้สักทอง เสาภายใน ได้ใช้ไม้ไผ่ ในท้องถิ่นในการสาน พื้นวิหารสานด้วยผิวไม้ซาง ซึ่งต้องเป็นไม้ซางที่มีอายุได้เพียงปีเดียว ตัดเอาเฉพาะผิวล้วนๆ ในการสานเป็นวิหารศิลปะแบบล้านนา โดยรอบวิหารจะประดับฆ้องรายรอบ 50 ใบ  ทางขึ้นวิหารปูด้วยทรายล้าง เป็นพญานาคใหญ่สองตัวให้คอยปกปักรักษารูปแบบวิหารการวางบันใด ทางขึ้นต่างๆ พระครูหิรัญอาวาสวัตร ท่านเป็นผู้ออกแบบซึ่งเป็นการออกแบบอริยสถาปัต สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ สามารถใช้รถเข็นขึ้นบนวิหารได้อย่างสะดวก สำหรับวิหารไม้นี้ใช้เวลาสร้างนานกว่า 3 ปีในส่วนของเจดีย์ด้านหลังพระประธานในวิหาร ก็สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์อีกเหมือนกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ศอก สูง 27 ศอก ปลียอดเป็นศิลปะแบบพม่า ประดับทองคำและเพชรพลอย ด้านในโล่ง สามารถเข้าชมได้ ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุไว้ตามช่องโดยรอบองค์พระธาตุ ส่วนพระบรมสารีิกธาตุตรงกลาง สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ประธานให้วัดหิรัญญาวาสและทรงตั้งชื่อเจดีย์นี้ว่า พระธาตุสลีศรีจอมเงิน ใช้เวลาสานทั้งสิ้น 49 วันติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : วัดหิรัญญาวาส บ้านเหมืองแดงน้อย ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทรศัพท์ 081-9981741

โรงแรม / ที่พัก ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ จองโรงแรม