การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เจียงฮายเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒธรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

รายชื่อสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมจัดทำโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว