การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46

เจียงฮายเกมส์

ระหว่างวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒธรรม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

โปรแกรมทัวร์

1. เส้นทางท่องเที่ยวแบบครึ่งวัน
เส้นทางท่องเที่ยวเขตเมือง T1 (วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – หอนาฬิกา – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช)
08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
09.00 น. เดินทางออกจาก สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าสู่วัดร่องขุ่น
09.30 น. ชมศิลปะความงดงามของวัดร่องขุ่น หรือวัดขาว ที่ออกแบบและก่อสร้าง โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชื่อดังของจังหวัดเชียงราย
10.00 น. เดินทางออกจากวัดร่องขุ่น ไปเยี่ยมชมไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย
10.15 น. เยี่ยมชมไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานา ชนิด มีพื้นที่ เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่ สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพ ดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้ นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส
11.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชม หอนาฬิกา แวะซื้อของฝากของที่ระลึก
11.15 น. เยี่ยมชมหอนาฬิกาเปลี่ยนสี งานพุทธศิลป์ จ.เชียงราย เป็นงานศิลปะที่แฝงด้วยกลิ่นอายพระพุทธศาสนา นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าของจังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นเพื่อเป็นหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่สวยที่สุดในประเทศไทย ออกแบบโดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ มี และในเวลา 19.00, 20.00, 21.00 นาฬิกาของทุกวัน จะมีไฟข้างในเปลี่ยนสีพร้อมกับมีเสียงเพลงเชียงรายรำลึก หรือ ดนตรีบรรเลง ดังลั่นใจกลางเมืองให้นักท่องเที่ยว และผู้สัญจรผ่านไปมาได้ชมศิลปะอันวิจิตรแห่งนี้ แสดงแสงสีเสียงตระการตา ต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
11.35 น. สักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชสำหรับชาวเชียงรายแล้ว พ่อขุนเม็งรายมหาราช คือ ปูชนียบุคคลที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลือน เพราะพระองค์คือปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ผู้สร้างเมืองเชียงรายให้เกรียงไกรในอดีต และปัจจุบันอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นดังแลนด์มาร์กของเชียงรายที่ผู้สัญจรผ่านไปมาต้องแวะไปสักการะสักครั้ง
12.00 น. นำทุกท่านกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
เส้นทางท่องเที่ยวเขตเมือง T2 ( วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – น้ำพุร้อนโป่งพระบาท )
13.15 น. พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
13.30 น. เดินทางออกจาก สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าสู่วัดร่องเสือเต้น
14.00 น. เยี่ยมชมความสวยงามของวัดร่องเสือเต้น วิหารสีน้ำเงินที่ออกแบบโดยสล่านก หรือ นายพุทธา กาบแก้ว ศิลปินเชียงราย ลูกศิษย์ของ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
14.30 น. ออกเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง
14.45 น. เยี่ยมชมและกราบสักการะเจ้าแม่กวนอิมไม้หอม ณ พระเจดีย์พบโชค 9 ชั้น พร้อม เข้าชมเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีขาว ณ วัดห้วยปลากั้ง
15.30 น. ออกเดินทางไปยัง น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
15.45 น. น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เป็นน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีมานานแล้ว จากการสำรวจพบว่า อุณหภูมิร้อนผิวดินอยู่ระหว่าง 48-50 องศา และอุณหภูมิใต้ดินสูงประมาณ 125-156 องศา จากอุณหภูมิดังกล่าวน้ำพุร้อนโป่งพระบาทจึงเป็นแหล่งอาบน้ำอุ่นตามธรรมชาติเพื่อสุขภาพ ( Spa treatment ) หรือเป็นห้องอาบน้ำแร่ ( Balneology ) ซึ่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น ยุโรป หรือในอเมริกา เชื่อกันว่าได้อาบน้ำหรือแช่ตัวในน้ำร้อน(ออนเซ็น) อุณหภูมิระหว่าง 42-45 องศา ทำให้การหมุนเวียนขอโลหิตในร่างกายดีขึ้น น้ำร้อนจะขยายรูขุมขนทำให้ ร่างกายขับสิ่งสกปรกปะปนมากับเหงื่อได้ดีจะช่วยทำให้รู้สึกสดชื่นหลังจากการแช่น้ำ ร้อนนอกจากนี้ยังช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกกล้ามเนื้อและกำมะถันที่อยู่ ในน้ำพุร้อนจะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี
16.30 น. นำทุกท่านกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
2. เส้นทางท่องเที่ยวแบบเต็มวัน
เส้นทางท่องเที่ยวนอกเมือง T3 ( ดอยตุง – แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ – ดอยปูเข้า – วัดเจดีย์หลวง )
08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
09.00 น. ออกเดินทางไปยัง สวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง
10.00 น. เยี่ยมชมสวนแม่ฟ้าหลวงดอยตุง ไฮไลท์สำคัญในการมาเที่ยวดอยตุง นั่นก็คือการเก็บ ภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใส สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมือง หนาวในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้ หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ซ้ำกันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรม ชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน นอกจากนี้ ยังจัดแต่งสวนหิน ซึ่งประดับด้วยหินภูเขากลมเกลี้ยงขนาดใหญ่ สวนน้ำอุดมด้วยไม้น้ำพันธุ์ต่างๆ บัวและสวนปาล์มที่รวบ รวมปาล์มไว้มากมายในพื้นที่ 13 ไร่ สวนแม่ฟ้าหลวงจึงมีพื้นที่ ทั้งสิ้น 25 ไร่
11.30 น. ออกเดินทางไปยัง อำเภอแม่สาย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศรัย
13.00 น. พาท่านแวะช้อปปิ้งแม่สาย ตลาดสายลมจอย ตลาดดอยเวา
14.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมทองคำ
15.00 น. ชมวิวสามแผ่นดิน ไทย ลาว เมียนมาร์ ณ จุดชมวิววัดพระธาตุดอยปูเข้า ตามตำนาน เล่าว่าพระธาตุแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ.1302 ในรัชสมัยของพระยาลาวเก้าแก้ว เมืองมา กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง ในสมัยที่พระองค์ยังทรงเยาว์วัย นั้น มีปูยักษ์ 2 ตัว เข้ามาท าลายพืชผลทางการเกษตรของประชาชน พระยาระวะ จักรราช พระราชบิดาของพระองค์ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งรายได้ มอบหมายให้พระองค์มาปราบปูยักษ์ และในที่สุดก็จับได้ตัวหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนีลงไป ใต้ภูเขา ครั้นพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว ก็ได้สร้างพระธาตุปิดทางปูเอาไว้ ทำให้ พระธาตุแห่งนี้มีชื่อว่าพระธาตุปูเข้า
15.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดเจดีย์หลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าที่สร้างโดยพระเจ้าแสนภู พระราชนัดดาของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนาไท เมื่อปี พ.ศ. 1887 หลังจากนั้นพระเจ้าแสนภูได้เสด็จไปครองเมืองเชียงใหม่แทนพระราชบิดา ซึ่งเสด็จกลับมาประทับยังเมืองเชียงรายพร้อมทั้งนำอัฐิของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่เสด็จสวรรคตที่เชียงใหม่กลับมายังเชียงรายด้วย อีกตำนานกล่าวว่าพระเจ้าแสนภูโปรดให้สร้างวัดเจดีย์หลวงขึ้นในปี พ.ศ. 1834 หลังจากที่ทรงสร้างกำแพงเมืองเชียงแสนแล้ว 3 ปี เจดีย์ประธานของวัดนี้เป็นเจดีย์ แบบล้านนาที่มีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในเมืองเชียงแสน
16.00 น. นำท่านเดินทางกลับไปยังจุดนัดหมาย ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
โปรแกรมท่องเที่ยวพิเศษ
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2561
เดินทางช่วงวันที่ 18 - 28 พฤศจิกายน 2561 ( 11 วัน )
สำหรับ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตาม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)