[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 327 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลองและบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ท่านปรีดิยาธร เทวกุลและคณะ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ดอยแม่สลองและบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่อไป ณ ดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย