[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 203 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน community Base Tourism จังหวัดเชียงราย

วันที่ 8 มี.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้ นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน community Base Tourism จังหวัดเชียงราย การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย