[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 206 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการ

Chiang Rai Provincial Tourism-Sports อยู่กับ Sert Chaiyananta 9 มีนาคม เวลา 9:18 น. · วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และกีฬาคนพิการ ณ วัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย