[ Random Image ]
ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 210 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมอาหารสี่มุมเมือง(อำเภอพาน เชียงของ แม่สายและเมืองเชียงราย)

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมอาหารสี่มุมเมือง(อำเภอพาน เชียงของ แม่สายและเมืองเชียงราย) เพื่อเพิ่มศักยภาพ พัฒนายกระดับชมรมให้เป็นที่ประจักษ์ และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบจำหน่ายอาหารในเขตจังหวัดเชียงราย รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยชมรมร้านอาหารแผงลอยเทศบาลนครเชียงราย ณ ลานกาสะลอง 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย