ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 521 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมการรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย