ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 650 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผ่นใยไหม ชุมชนบ้านปางห้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร แผ่นใยไหม ชุมชนบ้านปางห้า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย