ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 687 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ อดีตปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฯ ซึ่งเดินทางมาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมคณะฯ (ค.ต.ป.กก.) ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ ผอ.กกท.ชร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ผู้แทนสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย