ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 721 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงของ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับนายสมบัติ คุรุพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเชียงของ ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย