ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 760 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีระดับจังหวัด Chiangrai Band Concert. Contest 2018

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและก่ีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับชมรมสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงและละครเชียงราย จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีระดับจังหวัด Chiangrai Band Concert Contest 2018 ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายสมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สวยตุงและโคมนครเฉลิมพระเกียรติ เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย