ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 641 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK''

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ''ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK'' ณ วัดร่องเสือเต้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย