ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 608 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสู่พระธาตุดอยตุง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและรณรงค์ 3ล้าน 3ปี เลิกสูบบุหรี่ทั่วไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "ปั่นสู่พระธาตุดอยตุง" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและรณรงค์ 3ล้าน 3ปี เลิกสูบบุหรี่ทั่วไทย ณ สถานีขนส่งดอยตุง ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย