ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 578 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่