ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 573 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง ประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 7 /2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลัง ประชารัฐประจำจังหวัด(คสป.)ครั้งที่ 7 /2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย