ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 581 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) "เจียงฮายเกมส์" การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) "เจียงฮายเกมส์" การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย