ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 617 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย,ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย,หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ถ้ำหลวง อำเภอเเม่สาย จังหวัดเชียงราย