ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 585 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในการจัดกิจกรรมปั่น ลัด เลาะ ริมฝั่งโขง เชื่อมโยง 3 แผ่นดิน ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2561 เส้นทาง ณ อำเภอเชียงแสน – อำเภอเชียงของ – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เมืองห้วยทราย) – อำเภอแม่สาย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (จังหวัดท่าขี้เหล็ก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ประชาสัมพันธ์เส้นทางการปั่นจักรยานสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่พื้นที่ รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา