ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 568 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย-ลาว และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาไทย-ลาว และกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลาว โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย