ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 548 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย