ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 658 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0”

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport For all 4.0” โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายอย่างทั่วถึง ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวที่ว่า กีฬาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 - 16.30 น. โดยมีข้าราชการ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย