ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 618 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)และการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยลาว ณ ห้องประชุมออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย)และการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทยลาว ณ ห้องประชุมออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ด่านสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย