ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 651 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลโล้ชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย