ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 15 สิงหาคม 2561 เปิดดู 713 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ต้อนรับนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ และคณะ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 20.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ และคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย