ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 722 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานตามโครงการนายอำเภอแหวานเพชร ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานและการนำเสนอผลงานตามโครงการนายอำเภอแหวานเพชร ประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย