ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2561 เปิดดู 878 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย(คสป) ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจำจังหวัดเชียงราย(คสป) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นางสาวอณิรา ธินนท์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย