ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 541 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรกิจกรรมเพื่อสังคม Social Enterprise โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด และนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมพิมานอิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย