ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 573 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leagvr

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leagvr ระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานประถมศึกษาเขต 1 เชียงราย สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย