ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2561 เปิดดู 682 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leagvr

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการแข่งขันฟุตบอล CRRU Youth Leagvr ระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานประถมศึกษาเขต 1 เชียงราย สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย