ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 580 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "Sports For All 4.0 " ประจำปี 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "Sports For All 4.0 " ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวน 75 คน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย