ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 610 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
เข้าร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพุธที่ 3 ตุลาคม เวลา 08.30 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร