ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 607 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน" sport for all 4.0 "

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน" sport for all 4.0 " ณ ลานกิจกรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จะงหวัดเชียงราย