ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2561 เปิดดู 691 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 นายเสริฐ ไชยนานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "โครงการจังหวัดเคลื่อนที่" ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ บ้านหาดบ้าย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะ รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และนำเอาบริการต่างๆ ของส่วนราชการมาให้บริการประชาชนที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับพี่น้องประชาชน ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการ การจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและพันธุ์ปลาให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอเชียงของด้วย