ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 545 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ที่บริเวณอาคาร Downtown สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน ที่บริเวณอาคาร Downtown สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดและนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ ศูนย์บริการการท่องเที่ยวขนส่งมวลชนแห่งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลการเดินทาง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก การให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ การเดินทางสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความประทับใจ ที่สำคัญก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย