ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2561 เปิดดู 673 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2561

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องมรกต ชั้น 6 โรงแรมวังคำ อำเภอเมืองเชียงราย โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)