ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 705 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมประกวดทำอาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว (Green Tourism)

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงราย จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมประกวดทำอาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว (Green Tourism) โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยด้านอาหารของผู้ประกอบการและผู้บริโภค และเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟภาคเหนือตอนบน 2 สร้างมาตรฐานด้านอาหาร กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น โดยมี นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกิตติ ทิศสกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวถึงภาพรวมของกิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว และการจัดประกวดแข่งขันทำอาหารถิ่น อาหารไทย ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว ณ ร้านอาหารสบันงา ขันโตก อำเภอเมืองเชียงราย