ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 772 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรม สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์วัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน )

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์วัฒนธรรมกลุ่มล้านนาตะวันออก ( เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ) เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชาติพันธุ์กลุ่มลุ่มน้ำโขง และประเทศเพื่อนบ้าน GMS ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา