ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2562 เปิดดู 621 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา (กลุ่มเกษตรกร)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา (กลุ่มเกษตรกร) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีท่านศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้