ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2562 เปิดดู 636 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ให้การต้อนรับ นายโกโบริ ทาเคโอะ ประธานสมาคมซากุระ จังหวัดกุนมะ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ. ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายโกโบริ ทาเคโอะ ประธานสมาคมซากุระ จังหวัดกุนมะ ในฐานะตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกุนมะ พร้อมคณะ ในโอกาสมอบต้นซากุระ จำนวน 300 ต้น ให้แก่จังหวัดเชียงราย และกระจายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วิทยาลัยการเกษตรจังหวัดพะเยา และพื้นที่ดอยผาหม่น อีก 200 ต้น เพื่อดำเนินโครงการถนนสายซากุระ เส้นทางเที่ยวชมดอกซากุระสายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย โดยโครงการ Sister City ได้มีการปลูกต้นซากุระในพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วกว่า 3,000 ต้น ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างจังหวัดเชียงราย แห่งราชอาณาจักรไทย กับ จังหวัดกุนมะ ประเทศญี่ปุ่น