ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2562 เปิดดู 623 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
มอบไข่ไก่และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เพื่อใช้ประกอบอาหารและการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนคนพิการ

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. นาย เสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบไข่ไก่และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล เพื่อใช้ประกอบอาหารและการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนคนพิการ และเวลา 17.00 น. ได้เยี่ยมชมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านร่องปลายนา ชมโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับชุมชนที่ทำบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยตนเอง