ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2562 เปิดดู 765 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา (กลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวสู่การพัฒนา (กลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม