ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2562 เปิดดู 739 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 17.30 น.นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์”ที่สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นำโดย นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ จังหวัดเชียงรายในฐานะเจ้าภาพ ได้จัดการแสดง “ผืนผ้าใบแห่งชีวิต” โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมพิธีปิดเป็นอย่างยิ่งการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "น้ำกกเกมส์" ตั้งแต่วันที่ 18-22 มกราคม 2562 สรุปผลการแข่งขัน อันดับ 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 79 เหรียญทอง อันดับ 2 จังหวัดนนทบุรี 65 เหรียญทอง อันดับ 3 จังหวัดชลบุรี 38 เหรียญทอง อันดับที่ 4 จังหวัดเชียงราย 24 เหรียญทอง อันดับที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสงขลา 19 เหรียญทอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้มอบธงการแข่งขันคืนให้กับ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ก่อนจะส่งต่อให้กับ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในปี 2563