ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2562 เปิดดู 787 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ร่วมงานของ สมาคม PATA เชียงราย

วันที่ 23 มกราคม 62 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามนายวีระศักดิ์. โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกนะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมงานของ สมาคม PATA เชียงราย โดย รมต ได้บรรยายสถานการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยและจังหวัดเชียงราย