ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู 716 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 20- 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี ผอ.สวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม