ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู 714 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
การประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวสีเขียว ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดประชุมระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานนอกสถานที่พื้นที่ต้นแบบภายในจังหวัดเชียงราย