ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดดู 693 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
โครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

เวลา 09.00 น. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ อำเภอเมืองแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย