ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2562 เปิดดู 709 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ส่งเสริม กระตุ้น การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นการสร้างรายได้สู่จังหวัดอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนามาตรฐานบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์วิวรีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย