ประมวลภาพกิจกรรม
เปิดดู 654 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
อบรมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network)

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดอบรมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวิทยากรจากบริษัทเอ็มเวิคกรุ๊ป จำกัด คุณณัฐพล เกษร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย