ประมวลภาพกิจกรรม
ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2562 เปิดดู 718 ครั้ง ย้อนกลับ พิมพ์
ประชุมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย จัดประชุมการตลาดเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียว (Digital Marketing for Lanna Green Tourism Network) ภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมหลักพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green Tourism กิจกรรมย่อยการขับเคลื่อนเครือข่ายท่องเที่ยวสีเขียวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวิทยากรจากบริษัทเอ็มเวิคกรุ๊ป จำกัด คุณณัฐพล เกษร หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย